Βγήκε ημερομηνία: Πότε ανοίγει το TAXIS για φορολογικές δηλώσεις 2024

Επίσημη είναι πλέον η ημερομηνία αναφορικά με το πότε ανοίγει το TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 που μπορείτε να κάνετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Βγήκε ημερομηνία: Πότε ανοίγει το TAXIS για φορολογικές δηλώσεις 2024

Επίσημη είναι πλέον η ημερομηνία αναφορικά με το πότε ανοίγει το TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 που μπορείτε να κάνετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση αναφορικά με την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στη νομοθεσία που επηρεάζουν.

Από εκεί και πέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν εντός του Σαββατοκύριακου, ενώ το TAXIS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου.

Πότε ανοίγει το TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 – Δείτε την ημερομηνία

Οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία οδηγούν στην καθυστέρηση έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον νεότερο σχεδιασμό, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν εντός του Σαββατοκύριακου, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου, πιθανότατα προς το τέλος του μήνα. Παρά το γεγονός ότι τον περσινό Απρίλιο υποβλήθηκαν ελάχιστες φορολογικές δηλώσεις, όλα δείχνουν ότι και φέτος η διαδικασία υποβολής θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι την καταληκτική πληρωμή της πρώτης δόσης και συγκεκριμένα τις 31 Ιουλίου. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να φθάσουμε και Αύγουστο, με την υποχρέωση όσων λάβουν χρεωστικό σημείωμα να κληθούν να πληρώσουν 1η και 2η δόση μαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολογική διοίκηση αυτό το διάστημα διαμορφώνει τα νέα έντυπα και τους σχετικούς κωδικούς που θα προστεθούν για τους επαγγελματίες που θα φορολογηθούν με τεκμαρτό τρόπο. Επίσης, γίνονται και οι απαραίτητες αλλαγές στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Ειδικότερα, οι φετινές αλλαγές στις δηλώσεις προβλέπουν τα εξής:

 1. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.
 2. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024
 3. Όταν ο Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 3%.
 4. Η καταβολή του Φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του Φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στο έντυπο Ε3 θα προστεθούν κωδικοί που αφορούν:

 • Τις ετήσιες μεικτές αποδοχές εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή, εάν στην επιχείρηση υπάρχει προσωπικό, με βάση τυχόν ποσό μεικτών αποδοχών ανώτερο του μεικτού ετησίου κατώτατου μισθού, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αυτό που καταβάλλεται στον πλέον υψηλόμισθο υπάλληλο.
 • Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό.
 • Το ύψος του ετησίου τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το φορολογικό έτος 2023.
 • Να δηλώσει αν ο υπόχρεος με ατομική επιχείρηση υπάγεται σε κάποια από τις κατηγορίες απαλλασσόμενων από το νέο σύστημα (είναι πολύτεκνος ή ανάπηρος 80% και άνω) ή εάν δικαιούται μείωση του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα (λόγω του ότι έχει έδρα σε μικρό χωριό, έχει αναπηρία 67%-79% κ.λπ.).
 • Να δηλώσει σε ειδικό κωδικό εάν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία που απαλλάσσεται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής, νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.
 • Να δηλώσει σε ειδικό κωδικό ότι επιθυμεί τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά του είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.