Το ΣτΕ αποφασίζει έως τον Ιούνιο για εκλογή μελών του ΕΣΡ και ΑΔΑΕ

Στα χέρια του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι το θέμα της εκλογής των μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ, μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, των δύο αιτήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας με τις οποίες ζητείται η ακύρωση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Το ΣτΕ αποφασίζει έως τον Ιούνιο για εκλογή μελών του ΕΣΡ και ΑΔΑΕ

«Αιχμή του δόρατος», στις δύο αιτήσεις είναι η αντικατάσταση και ο ορισμός αφενός του Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ΑΔΑΕ και αφετέρου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και έξι τακτικών μελών του ΕΣΡ.

Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ο ορισμός τους έγινε κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων, της ΕΣΔΑ και του ενωσιακού δικαίου. Όπως υποστήριξαν ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και ο ομότιμος καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, οι δύο εν λόγω Αρχές συγκροτήθηκαν με πλειοψηφία μικρότερη των 3/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με βάση τη νέα νομοθεσία, η οποία είχε αλλάξει από την παλαιότερη που προέβλεπε πλειοψηφία 4/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Ακόμη, ο ΔΣΑ επισήμανε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις παραβιάζουν το άρθρο 101Α του Συντάγματος για την επιλογή των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.

Από την άλλη πλευρά οι νομικοί παραστάτες του Δημοσίου (ΝΚΣ) Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου (εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό), Γεωργία Μπουρδάκου (εκπροσώπησε τον υπουργό Δικαιοσύνης) και ο Σταύρος Σπυρόπουλος (εκπροσώπησε τον υπουργό Εσωτερικών), ζήτησαν την απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως του ΔΣΑ.

Η απόφαση εκτιμάται ότι εκδοθεί έως τον ερχόμενο μήνα, καθώς τέλη Ιουνίου συνταξιοδοτείται η πρόεδρος του ΣτΕ Ευαγγελία Νίκα η οποία προήδρευσε της συζήτησης.