Συντάξεις: Αύξηση 218 ευρώ αν παίρνετε τόση σύνταξη

Αν μια μέριδα συνταξιούχων παίρνει συγκεκριμένη σύνταξη, τότε θα δει στις συντάξεις της μια σημαντική αύξηση, η οποία θα φτάνει συνολικά τα 218 ευρώ.

Συντάξεις: Αύξηση 218 ευρώ αν παίρνετε τόση σύνταξη

Αν μια μέριδα συνταξιούχων παίρνει συγκεκριμένη σύνταξη, τότε θα δει στις συντάξεις της μια σημαντική αύξηση, η οποία θα φτάνει συνολικά τα 218 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις συντάξεις αναμένεται έως το 2027 να μην υπάρχει η προσωπική διαφορά και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσουν οι συντάξεις να αυξάνονται.

Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε ότι αναφορικά με τις αυξήσεις στις συντάξεις θα συνδεθούν µε τις αυξήσεις των εν ενεργεία µισθωτών, συνυπολογίζοντας τις πληθωριστικές διορθώσεις για κάθε έτος, µε αποτέλεσµα την πλήρη εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Αύξηση έως και 218 ευρώ στις συντάξεις – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες που σας αφορούν

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών στην ασφάλιση µέχρι το 2027, θα «σβήσει» τελείως η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται.

Καθαρές αυξήσεις από 100 ως 218 ευρώ για ασφάλιση ως 40 έτη αναµένονται από φέτος και κυρίως από το 2025 ως το 2027, όπου οι αυξήσεις στις συντάξεις θα συνδεθούν µε τις αυξήσεις των εν ενεργεία µισθωτών, συνυπολογίζοντας τις πληθωριστικές διορθώσεις για κάθε έτος, µε αποτέλεσµα την πλήρη εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Από το πλάνο των αυξήσεων αυτών θα περάσει και η αύξηση στον κατώτατο µισθό, τονίζει η «Απογευματινή», καθώς ο νόµος Βρούτση προβλέπει ότι από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών και όχι µε τιµαριθµοποίηση των µισθών και σύνδεσή τους µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή, που είναι η µέθοδος που θα ισχύει ως και το 2024. Ο δείκτης αυτός θα δείχνει πόση ήταν η αύξηση του µέσου µισθού για το σύνολο της οικονοµίας κάθε χρόνο από το 2002 και µετά και κατά την ετήσια µεταβολή του δείκτη µισθών και θα αναπροσαρµόζει τις συντάξιµες αποδοχές των ασφαλισµένων που θα αποχωρούν από 1ης/1/2025 και µετά. Με το σηµερινό σύστηµα υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών οι ασφαλισµένοι κερδίζουν µόνον τις χρονιές που ο πληθωρισµός είναι υψηλός. Με την αλλαγή που θα ισχύσει από το 2025, οι ασφαλισµένοι που θα βγουν στα έτη 2025-2028 θα πάρουν µεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη, καθώς θα υπολογιστεί µε µισθούς αυξηµένους κατά 4,5% µε 5% ετησίως και φυσικά µε την αύξηση στον κατώτατο που θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό.

Νόμος Βρούτση

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4670/2020η αναπροσαρµογή των συνταξίµων αποδοχών, για το διάστηµα έως και το 2024 διενεργείται κατά τη µεταβολή του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2025 και εφεξής διενεργείται µε βάση τον δείκτη µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και η διαδικασία της εφαρµογής του δείκτη µεταβολής µισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Ποιοι δεν θα δουν όφελος στην τσέπη τους

Από τα 2.500.000 που θα πάρουν αύξηση, τα 1.500.000 θα δουν να περνά ολόκληρη η αύξηση στην τσέπη τους και άλλοι 300.000 θα δουν µεν αύξηση αλλά µικρότερη, γιατί ένα µέρος της θα συµψηφιστεί µε την προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 700.000 συνταξιούχοι θα δουν µεν να αυξάνεται η εθνική και η ανταποδοτική τους σύνταξη, ωστόσο δεν θα δουν όφελος στην τσέπη τους, γιατί θα τους µείνει υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Ως αντιστάθµισµα όµως, αυτοί οι συνταξιούχοι θα πάρουν το επίδοµα προσωπικής διαφοράς, που θα χορηγηθεί στο τέλος του 2024, κλιµακούµενο από 100-200 ευρώ.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών στην ασφάλιση µέχρι το 2027, θα «σβήσει» τελείως η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται.