Νέο επίδομα 780 ευρώ σε μητέρες – Τι ισχύει για τον πατέρα

Όλες οι γυναίκες, οι οποίες είναι ή γίνονται στην πορεία των μηνών μητέρες αναμένεται να λάβουν ένα καινούργιο επίδομα μητρότητας, το οποίο συνολικά φτάνει τα 780 ευρώ. Δείτε παρακάτω τι ακριβώς ισχύει και για τους πατεράδες των παιδιών αυτών. Όλες οι μητέρες, ακόμα και εκείνες που αποκτούν παιδί με με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας […]

Νέο επίδομα 780 ευρώ σε μητέρες - Τι ισχύει για τον πατέρα

Όλες οι γυναίκες, οι οποίες είναι ή γίνονται στην πορεία των μηνών μητέρες αναμένεται να λάβουν ένα καινούργιο επίδομα μητρότητας, το οποίο συνολικά φτάνει τα 780 ευρώ. Δείτε παρακάτω τι ακριβώς ισχύει και για τους πατεράδες των παιδιών αυτών.

Όλες οι μητέρες, ακόμα και εκείνες που αποκτούν παιδί με με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή αυτές που υιοθετούν παιδιά, έχουν το δικαίωμα βάση του νόμου, να λάβουν το νέο επίδομα μητρότητας, το οποίο είναι μια σημαντική ένεση για όσους το παραλάβουν.

Μάλιστα η πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο τέλος του μήνα Μαρτίου και έπειτα θα μπορούν όλες οι μητέρες να κάνουν την αίτησή τους, με μοναδικό σκοπό να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.

Τέλος, μια σημαντική λεπτομέρεια για την παραλαβή του επιδόματος μητρότητας έχει να κάνει με τις μη μισθωτές μητέρες, οι οποίες οφείλουν αρχικά να είναι να είναι ασφαλιστικά ενήμερες, για να προχωρήσει η διαδικασία. Διαφορετικά δεν έχουν το δικαίωμα παραλαβής επιδόματος.

Νέο επίδομα σε μητέρες που φτάνει τα 780 ευρώ – Τι ακριβώς ισχύει για τους πατεράδες

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο.

Η πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο τέλος Μαρτίου. Η παροχή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Τι ισχύει για τις μη μισθωτές μητέρες – Πως θα λάβουν το επίδομα

Οι μη μισθωτές μητέρες για να λάβουν επίδομα μητρότητας ύψους 780 ευρώ για 9 μήνες, κατ’ αντιστοιχίαν του επιδόματος που εισπράττουν οι μισθωτές, θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Ειδικότερα, η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη και αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών, η οποία εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ. Ειδικά, για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης της υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει για τις παρένθετες μητέρες – Έχουν δικαίωμα να λάβουν το επίδομα

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Όλες οι λεπτομέρειες που ισχύουν αναφορικά με το επίδομα και τους πατεράδες

Τι ισχύει για τον πατέρα

Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές που προβλέπονται, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται.