Ημερομηνία: «Κλείδωσε» η μεγάλη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να προχωρήσει σε μια αρκετά μεγάλη πληρωμή που εκκρεμεί κι αυτό θα γίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που μπορείτε να δείτε εντός του κειμένου.

Ημερομηνία: «Κλείδωσε» η μεγάλη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να προχωρήσει σε μια αρκετά μεγάλη πληρωμή που εκκρεμεί κι αυτό θα γίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που μπορείτε να δείτε εντός του κειμένου.

Πιο συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρωστάει ορισμένες πληρωμές από το 2023 και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να τις υλοποιήσει εντός του διαστήματος της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι, οι οποίοι, όταν ολοκληρωθούν, αναμένεται να δώσουν και το πράσινο φως για την πληρωμή.

Κλείδωσε η ημερομηνία της μεγάλης πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν οι ενισχύσεις που αφορούν τα υπόλοιπα της ΕΑΕ 2023, ύψους 88 εκατ. ευρώ, οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, ύψους 225 εκατ. ευρώ περίπου, και τα Οικολογικά Σχήματα, ύψους 425 εκατ. ευρώ.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει βάλει ως στόχο ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να πραγματοποιήσει τις τελικές μεγάλες πληρωμές που εκκρεμούν από το έτος 2023.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτήν τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι, οι οποίοι, όταν ολοκληρωθούν, αναμένεται να δώσουν και το πράσινο φως για την πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν οι ενισχύσεις που αφορούν τα υπόλοιπα της ΕΑΕ 2023, ύψους 88 εκατ. ευρώ, οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, ύψους 225 εκατ. ευρώ περίπου, και τα Οικολογικά Σχήματα, ύψους 425 εκατ. ευρώ.
Οικολογικά Σχήματα.

Ειδικά για τα τελευταία, κι ενώ είναι γνωστό πως η ζήτηση έχει υπερβεί κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του φακέλου, κανείς προς το παρόν δεν μπορεί να δώσει με ακρίβεια περισσότερα στοιχεία. Όπως μας μεταφέρουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τότε θα έχουμε μια σαφή εικόνα και ανάλογα θα δούμε πώς θα κατανεμηθεί το διαθέσιμο ποσό».

Τότε πρόκειται να προσδιοριστεί και η μεθοδολογία πληρωμής που θα ακολουθηθεί από τον Οργανισμό. Μια μεθοδολογία που εξαρτάται, όπως μας είπαν, από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν για μία δράση αποδειχθεί ότι δεν έχει ζήτηση, το ποσό που δεν θα απορροφηθεί, θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη με μεγαλύτερη ζήτηση (ανακατανομή πόρων).

Τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει βάλει ως στόχο ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να πραγματοποιήσει τις τελικές μεγάλες πληρωμές που εκκρεμούν από το έτος 2023.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτήν τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι, οι οποίοι, όταν ολοκληρωθούν, αναμένεται να δώσουν και το πράσινο φως για την πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν οι ενισχύσεις που αφορούν τα υπόλοιπα της ΕΑΕ 2023, ύψους 88 εκατ. ευρώ, οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, ύψους 225 εκατ. ευρώ περίπου, και τα Οικολογικά Σχήματα, ύψους 425 εκατ. ευρώ.

Οικολογικά Σχήματα

Ειδικά για τα τελευταία, κι ενώ είναι γνωστό πως η ζήτηση έχει υπερβεί κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του φακέλου, κανείς προς το παρόν δεν μπορεί να δώσει με ακρίβεια περισσότερα στοιχεία. Όπως μας μεταφέρουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τότε θα έχουμε μια σαφή εικόνα και ανάλογα θα δούμε πώς θα κατανεμηθεί το διαθέσιμο ποσό».

Τότε πρόκειται να προσδιοριστεί και η μεθοδολογία πληρωμής που θα ακολουθηθεί από τον Οργανισμό. Μια μεθοδολογία που εξαρτάται, όπως μας είπαν, από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν για μία δράση αποδειχθεί ότι δεν έχει ζήτηση, το ποσό που δεν θα απορροφηθεί, θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη με μεγαλύτερη ζήτηση (ανακατανομή πόρων).