Φορολογικές δηλώσεις 2024: Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε – Η ημερομηνία

Όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει κάποια παράταση, συνεπώς οι υπόχρεοι πρέπει μέχρι το αργότερο τις 26 Ιουλίου να πραγματοποιήσουν την φορολογική τους δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε - Η ημερομηνία

Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2024 φαίνεται ότι εκπνέει στις 26 Ιουλίου, κατά συνέπεια άπαντες έως τότε θα πρέπει να την έχουν υποβάλλει.

Δεν έχει σημασία να υπενθυμίσουμε εδώ σχετικά με την φορολογική δήλωση αν έχει κάποιος εισόδημα ή όχι, αρκεί να έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Υπογραμμίζεται πως φέτος για πρώτη φορά ισχύει η προσυμπληρωμένη δήλωση για όσους/όσες δεν έχουν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή στην περιουσιακή κατάσταση τους.

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε – Η ημερομηνία

Σημειώνεται δε πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες αρχικές φορολογικές δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Δηλαδή είτε αυτό είναι μηδενικό, είτε πιστωτικό, είτε χρεωστικό. Επιπλέον όταν η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική ή στην εκπρόθεσμη τροποιητική δήλωση αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο, επιβάλλεται και προσαύξηση φόρου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.
Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία των οποίων οι εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις είναι πιστωτικές ή μηδενικές θα καταβάλλουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία των οποίων οι εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις είναι πιστωτικές ή μηδενικές θα πληρώσουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Ωστόσο είθισται να έρχεται στο παρά πέντε διάταξη για τη μη επιβολή τους για ποσά έως 100 ευρώ.

Ενώ όσον αφορά στην καταβολή του φόρου εισοδήματος επισημαίνεται πως οι πολίτες θα πρέπει να τον πληρώσουν είτε εφάπαξ με έκπτωση 3% μέχρι τα τέλη Ιουλίου είτε να τον εξοφλήσουν σε 8 δόσεις με την 1η στα τέλη Ιουλίου και την 8η στα τέλη Φεβρουαρίου.