Φορολογικές δηλώσεις 2024: Ανατροπή! Τι πρέπει να δηλώσουμε όλοι

Ανατροπή έχουμε όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις 2024 στη χώρα μας. Δείτε τι πρέπει να δηλώσουμε όλοι, με τα νέα δεδομένα.

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Ανατροπή! Τι πρέπει να δηλώσουμε όλοι

Ανατροπή έχουμε όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις 2024 στη χώρα μας. Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να δηλώσουμε όλοι, με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Από εκεί και πέρα υποχρεωτική είναι πλέον η δήλωση ΙΒΑΝ για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και αλλοδαπής, κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων.

Τέλος, σε περίπου 70 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των χρημάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποδοθεί / επιστραφεί σε φορολογούμενους μέχρι τον προηγούμενο μήνα, αν είχαν ενημερώσει τα στοιχεία τους με την ΑΑΔΕ.

Ανατροπή έχουμε όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Υποχρεωτική είναι πλέον η δήλωση ΙΒΑΝ για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και αλλοδαπής, κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων:

Γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE για όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει IBAN, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Αντίστοιχα, γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και για τους οποίους θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής φόρου από τη δήλωση.
Πρόκειται για μία από τις νέες λειτουργίες που εφαρμόζονται στην διαδικασία της υποβολής δηλώσεων, η πλατφόρμα για τις οποίες άνοιξε την Πέμπτη (25/4).

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε περίπου 70 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των χρημάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποδοθεί / επιστραφεί σε φορολογούμενους μέχρι τον προηγούμενο μήνα, αν είχαν ενημερώσει τα στοιχεία τους με την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως επισήμανε πολλοί είναι αυτοί οι δικαιούχοι επιστροφών που όμως έχουν παραλείψει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους και να προσθέσουν αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να μπορέσει να γίνει η κατάθεση των χρημάτων.

Πλέον, με την υποχρεωτικότητα της δήλωσης IBAN, οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή που δικαιούνται.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις
Περισσότεροι από 1,3 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει.

Οι φορολογούμενοι που, με βάση τα στοιχεία τους, έχουν επιλεγεί για την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ στο e-mail τους, στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE και στο myAADEapp.

Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Ειδικότερα:

μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση
από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).
Για τη διευκόλυνσή τους, στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο, που περιλαμβάνει:

τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ και
το φορολογικό αποτέλεσμα, χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, που προκύπτει με βάση αυτά.
Ποια δεδομένα θα είναι προσυμπληρωμένα
Εμφανίζονται πλέον προσυμπληρωμένα, με δυνατότητα τροποποίησης, στις φορολογικές δηλώσεις:

τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2,
τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1.
Περαιτέρω στο E1 έχει ενσωματωθεί ο υπολογισμός του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρα 28Α έως 28Δ ΚΦΕ).

Ενημερώσεις φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι που:

έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και
όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής,
θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το β’ 15νθήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1), θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.