Επίδομα 961 ευρώ απευθείας στο ΙΒΑΝ με τρεις προϋποθέσεις

Έρχεται ένα νέο επίδομα έως και συνολικά 961 ευρώ μπορεί να λάβετε απευθείας μέσω του IBAN που διαθέτετε αν καλύπτεται μονάχα τρεις προϋποθέσεις.

Επίδομα 961 ευρώ απευθείας στο ΙΒΑΝ με τρεις προϋποθέσεις

Έρχεται ένα νέο επίδομα έως και συνολικά 961 ευρώ μπορεί να λάβετε απευθείας μέσω του IBAN που διαθέτετε αν καλύπτεται μονάχα τρεις προϋποθέσεις.

Το συγκεκριμένο επίδομα αξίζει να σημειώσουμε ότι αφορά τους οικοδόμους κι αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς θα φτάνει έως και τα συνολικά 961 ευρώ, από τα 902,43 ευρώ που ήταν στο παρελθόν.

Μάλιστα το συγκεκριμένο επίδομα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, μπορείτε να το λάβετε στο IBAN σας αν καλύπτετε μονάχα τρεις προϋποθέσεις και είστε φυσικά οικοδόμοι στο επάγγελμα.

Επίδομα 961 ευρώ με μονάχα τρεις προϋποθέσεις – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

«Αυξημένο» θα είναι πλέον το ειδικό επίδομα για τους οικοδόμους, που φτάνει τα 961 ευρώ, από τα 902,43 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ. Η καταβολή γίνεται μέσω της ΔΥΠΑ.

Προϋποθέσεις για τους Οικοδόμους

Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες. Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Η αίτηση υποβάλλεται με δύο τρόπους

μέσω των e-services ΔΥΠΑ
μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ειδικό εποχικό βοήθημα

  1. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα κάτωθι επαγγέλματα:

οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009).

  1.  Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

  1. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.