ΕΦΚΑ: Ποιους οφειλέτες θα κυνηγήσει – Ποιοι θα τη γλιτώσουν

Με χωρισμό στους οφειλέτες από εκείνους που μπορούν να εισπραχθούν χρήματα και εκείνους που έχουν μηδαμινή εισπραξιμότητα προσπαθεί ο ΕΦΚΑ να βελτιώσει τους ρυθμούς είσπραξης των ληξηπρόθεσμων οφειλών.

ΕΦΚΑ: Ποιους οφειλέτες θα κυνηγήσει - Ποιοι θα τη γλιτώσουν

Ο ΕΦΚΑ μέσω του Κ.Ε.Α.Ο. θα κυνηγήσει χρήματα που μπορούν να εισπραχτούν παραμερίζοντας επιχειρήσεις που μοιάζουν “χαμένες”.

Αιτία στάθηκε η έκθεση που προέβει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, το οποίο μαρτυρά ότι πολλές οφειλές που έχουν περάσει στο Κ.Ε.Α.Ο εμφανίζουν χαμηλότατη ή μηδαμινή εισπραξημότητα.

Με αυτό το τρόπο το Ελληνικό Κράτος ευελπιστεί να πάρει γρήγορα χρήματα, χωρίς να σπαταλά χρόνο με άλλα, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι τεχνικώς δυνατόν να εισπραχθούν.

ΕΦΚΑ: Ποιους οφειλέτες θα κυνηγήσει – Ποιοι θα τη γλιτώσουν

 

Χρηστικά
Ποια χρέη στοχοποιεί ο ΕΦΚΑ και ποια αφήνει στην άκρη
Στόχος είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός να μην ασχολείται με υποθέσεις οφειλετών οι οποίες είναι «χαμένες»
07:00, 15 Μαΐου 2024

FACEBOOK
TWEET
Share

Με διαχωρισμό των οφειλών προς το ΚΕΑΟ σε εκείνες που μπορούν να εισπραχθούν και σε εκείνες που εμφανίζουν πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα, επιχειρεί ο ΕΦΚΑ να βελτιώσει τους ρυθμούς είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως παραδέχεται στην έκθεσή του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, πολλές από τις οφειλές που έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του ΚΕΑΟ εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.

Προκειμένου ο εισπρακτικός μηχανισμός να μην ασχολείται με υποθέσεις οφειλετών οι οποίες είναι «χαμένες», το Κ.Ε.Α.Ο., βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α.

Υπάρχουν όμως και χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία προέρχονται από στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως προκύπτει από την ανάλυση και αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών που πραγματοποιεί ο εισπρακτικός μηχανισμός του ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. εξασφαλίζει την κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών και στο πλαίσιο αυτό αναλύει και επεξεργάζεται τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων και ενδεχόμενες περιπτώσεις έντονης παραβατικότητας και συστηματικής δημιουργίας οφειλών, καθώς και να διακριβωθεί τι συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές.

Ακόμη, διαπιστώνεται ότι πολλές περιπτώσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, που είναι η συνεχής δημιουργία οφειλών και η ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα.

Όμως, η απουσία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μεθόδευσης με σκοπό την αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων της επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα, αναφέρει το ΚΕΑΟ.

Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. Ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία που αφορούν:

στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών
στην δραστηριότητα της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα αισθητικής)
στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας
στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. ορισμός ως υπεύθυνων πρώην εργαζομένων της επιχείρησης)
στη νομική μορφή των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
στο αν οι ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι άσχετες με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης με δραστηριότητα “καθαρισμοί” με απασχολούμενους μάγειρες, νοσοκόμους και νηπιαγωγούς)
στην όλη συμπεριφορά της επιχείρησης.