Ραβασάκι για χιλιάδες αμάξια – Ποιοι θα πληρώσουν

"Καμπάνα" έρχεται για πάρα πολλά μεταχειρισμένα αμάξια έρχεται στη χώρα μας με την Επιτροπή να ζητά από την Ελλάδα αλλαγές στη φορολόγηση και ταξινόμηση ταυτόχρονα των αυτοκινήτων.

Ραβασάκι για χιλιάδες αμάξια - Ποιοι θα πληρώσουν

Την περασμέν Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή επιτροπή έστειλε ραβασάκι στη χώρα μας καθώς δεν άλλαξε τους κανόνες σχετικά με την φορολόγηση και ταξινόμηση που πρέπει να έχουν τα μεταχειρισμένα αμάξια.

Αρκετοί πολίτες που είναι κάτοχοι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη ύστερα από τις αλλαγές που έγιναν.

Η νέα διάταξη με αλλαγές στη φορολόγηση και ταξινόμηση των αυτοκινήτων δημιουργεί “πονοκεφάλους”, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να μην συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής.

Ραβασάκι για χιλιάδες μεταχειρισμένα αμάξια – Ποιοι θα πληρώσουν

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το άρθρο 110 της Συνθήκης επιβάλλει οι φόροι για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται για παρόμοια εγχώρια αυτοκίνητα, καθώς διαφορετικά επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι στο εισαγόμενο προϊόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, το τέλος ταξινόμησης, που επιβάλλεται σε όλα τα οχήματα, είναι υψηλότερο για ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων από ό,τι για παρόμοια εγχώρια μεταχειρισμένα οχήματα.

Επιπλέον, ο ελληνικός περιβαλλοντικός φόρος, που επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, κάνει διακρίσεις μεταξύ των εγχώριων μεταχειρισμένων οχημάτων και των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράστηκαν σε άλλο κράτος μέλος και στη συνέχεια ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν είναι συμβατή με το άρθρο 110 της Συνθήκης, δεδομένου ότι τα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος φορολογούνται βαρύτερα σε σύγκριση με τα εγχώρια οχήματα.

Παράλληλα, η Ελλάδα απαγορεύει την ταξινόμηση ορισμένων μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα, ενώ δεν επιβάλλεται παρόμοια απαγόρευση στις αντίστοιχες κατηγορίες εγχώριων οχημάτων.

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί σαφή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και αντίκειται στα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.