Με σαφείς στόχους ως το 2030 ο Χάρης Δούκας

Κατά την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, αποφασίστηκε η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών «ΦΑΕΘΩΝ».

Με σαφείς στόχους ως το 2030 ο Χάρης Δούκας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Για να μπορέσει ο Δήμος να σχεδιάσει μια ενεργειακή πολιτική, χρειάζεται δομές, μηχανισμούς και εργαλεία. Η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί το μέσο, για να παραχθεί καθαρή ενέργεια και να διανεμηθεί. Θέλουμε να εντάξουμε σε αυτή τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μετά, βέβαια, μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς, και θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και πολίτες αν το επιθυμούν. Το συνολικό σχέδιο για την ενεργειακή πολιτική που θα εφαρμόσει ο Δήμος Αθηναίων θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε και άλλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική του Δήμου: «Μέχρι το 2030 θέλουμε να παράγουμε καθαρή ενέργεια. Δουλεύουμε συστηματικά ώστε μέχρι το 2050 να οδηγηθούμε στην κλιματική ουδετερότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε δημιουργήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, έχουμε ανακοινώσει την κλιματική συνέλευση νέων και συζητάμε για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στη Φυλή. Σύντομα θα παρουσιάσουμε θερμικούς χάρτες, χάρτες για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδρομές για φυσικό αερισμό καθώς και σε ποια σημεία της πόλης θα φυτέψουμε νέα δένδρα. Αυτές οι μεταβάσεις είναι δύσκολες και το κλειδί είναι πώς θα είναι κοινωνικά δίκαιες».

Ο κ. Δούκας εξήγησε πως η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών “ΦΑΕΘΩΝ” μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας πολλών Δήμων: «Ο σχεδιασμός είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη δομή με απόλυτη ασφάλεια και στη συνέχεια να την παραχωρήσουμε και σε άλλους Δήμους της Αθηναϊκής Ενεργειακής Συμμαχίας. Θέλουμε να κάνουμε πράξη το “Η ισχύς εν τη ενώσει”, να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη οντότητα και να αιτηθούμε ρεύμα, όχι μόνο για τον Δήμο της Αθήνας, αλλά για 16 Δήμους. Δηλαδή, θα μπορούσε να αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ακόμα και το 50% του πληθυσμού της χώρας. Και αν πει κάποιος όχι, θα το πει στο 50% του πληθυσμού».

Η Ενεργειακή Κοινότητα έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής με τους ακόλουθους στόχους:

α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.

β) Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.

γ) Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, της χρήσης συμβατικών καυσίμων, και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

δ) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

ε) Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

στ) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της.

ζ) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της.

η) Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της.

θ) Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.

ια) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

ιβ) Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από σταθμούς Α.Π.Ε. με αποθήκευση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών, των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ιδιοκτησίας της Ε.Κ.Π.

Η χρονική διάρκεια της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών «ΦΑΕΘΩΝ» ορίζεται σε τριάντα (30) έτη.