Κοινωνικός τουρισμός: Ανατροπή και νέα κριτήρια – Τι αλλάζει

Ο τουρισμός για τούτη την σεζόν πλέον μετρά αντίστροφα αλλά υπάρχει ανατροπή με νέα κριτήρια να εισέρχονται στις προϋποθέσεις.

Κοινωνικός τουρισμός: Ανατροπή και νέα κριτήρια - Τι αλλάζει

Ο κοινωνικός τουρισμός καταφθάνει με το νέο πρόγραμμα να αφορά 300.000 δικαιούχους, ενώ η έναρξή του θα γίνει από το φετινό καλοκαίρι έως και τον Ιούνιο του 2025.

Πολλές οικογένειες μέσα από αυτή την δράση του κοινωνικού τουρισμού θα πάρουν μία ανάσα δροσιάς το φετινό καλοκαίρι καταφέρνοντας να πραγματοποιήσουν όμορφες διακοπές.

Τα κριτήρια των ατόμων που εν τέλει θα λάβουν τα οφέλη του κοινωνικού τουρισμού είναι αρκετά με έμφαση να δίνεται σαφώς στα χαμηλά οικονομικά στρώματα και όχι μόνο.

Κοινωνικός τουρισμός: Ανατροπή και νέα κριτήρια – Τι αλλάζει

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των ωφελούμενων θα είναι τα εξής:

Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια

Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια

Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 μηνών): 15 μόρια για κάθε τέκνο

Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή της προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

έως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια

από 10.001 έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια,

Από 20.001,00 έως 30.000,000 ευρώ: 10 μόρια.

-Νέος δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού περιόδων 2022 – 2023 και 2023 – 2024 της ΔΥΠΑ: 20 μόρια.

Το προσωρινό μητρώο δικαιούχων – ωφελουμένων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειόμενων αιτούντων και μελών αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.