Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Οριστικά αποτελέσματα στο dypa.gov.gr

Αντίστροφη μέτρηση στο κεφάλαιο «Κοινωνικός Τουρισμός 2024» όσον αφορά τα αποτελέσματα που βγαίνουν σε λίγες μέρες από σήμερα.

Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Οριστικά αποτελέσματα στο dypa.gov.gr

Ο κοινωνικός τουρισμός 2024 είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο μάλιστα αφορά αρκετό κόσμο και πλέον μετράμε αντίστροφα όσον αφορά τα αποτελέσματα που αναμένεται να βγουν τις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2024 ολοκληρώθηκαν και όσοι υπέβαλλαν αίτηση θα πρέπει να κάνουν υπομονή, προκειμένου να βγουν τα απαραίτητα αποτελέσματα.

Τέλος, αφού έκλεισαν οι αιτήσεις, ανοίγει ο δρόμος πρώτα για τα προσωρινά αποτελέσματα. Πέρσι, οι αιτήσεις έκλεισαν στις 11 Ιουνίου και οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους δημοσιεύτηκαν από τη ΔΥΠΑ στις 23 Ιουνίου.

Κοινωνικός τουρισμός 2024 – Δείτε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αιτήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τα προσωρινά αποτέλεσμα του Κοινωνικού τουρισμού 2024. Θα ακολουθήσουν τα οριστικά.

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2024 ολοκληρώθηκαν και όσοι υπέβαλλαν αίτηση θα πρέπει να κάνουν υπομονή.

Για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας μέχρι τα οριστικά αποτελέσματα.

Όμως, αφού έκλεισαν οι αιτήσεις, ανοίγει ο δρόμος πρώτα για τα προσωρινά αποτελέσματα. Πέρσι, οι αιτήσεις έκλεισαν στις 11 Ιουνίου και οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους δημοσιεύτηκαν από τη ΔΥΠΑ στις 23 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει πως, και φέτος, θα πρέπει να περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα το πρώτο κύμα των αποτελεσμάτων.

Έπειτα, μία μέρα μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις και, τέλος, τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, λίγο πριν ξεκινήσουν να ισχύουν οι επιταγές διακοπών.

Υπενθυμίζεται ότι θα δοθούν με τον Κοινωνικό Τουρισμό 300.000 επιταγές.

Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Πού βλέπετε τα οριστικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στη σχετική ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μόλις ανακοινωθούν. Θα μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος, ανάλογα με τους 4 τελευταίους αριθμούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ σας.

Πιο αναλυτικά, όταν δημοσιευτούν οι πίνακες θα μπαίνετε ΕΔΩ και θα οδηγήστε στη σχετική σελίδα αυτόματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάτε στο τέλος της σελίδας και να ανοίξετε ένα από τα παρακάτω αρχεία:

  • Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων
  • Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων
  • Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελούμενων Μελών
  • Προσωρινός Πίνακας μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω Μοριοδότησης

Στο προσωρινό Μητρώο θα αναγράφονται:

  • Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ).
  • Tα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις ΑμεΑ), η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.
  • Tα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ).
  • H ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Πώς κάνετε ένσταση στα προσωρινά αποτελέσματα

Αφού αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Συνήθως οι δικαιούχοι έχουν στη διάθεσή τους δύο ή τρεις μέρες για ενστάσεις.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:

  • αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και
  • να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.