Επίδομα παιδιού: «Κόβεται» σε πολλούς από Ιούλιο – Η κρυφή λεπτομέρεια

Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει ορισμένοι να χάσουν από τον Ιούλιο του 2024 το επίδομα παιδιού, γι' αυτό τον λόγο και πρέπει να προσέξουν.

Επίδομα παιδιού: «Κόβεται» σε πολλούς από Ιούλιο - Η κρυφή λεπτομέρεια

Προ των πυλών ο κίνδυνος από τον Ιούλιο του 2024 να χαθεί για ορισμένους το επίδομα παιδιού, οπότε πρέπει να είναι απόλυτα ενήμεροι.

Εκτός των υπολοίπων μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να φέρει απίστευτες αναταράξεις σε πολλά νοικοκυριά που παίρνουν το επίδομα παιδιού, το γνωστό δηλαδή Α21.

Η λεπτομέρεια αυτή έχει να κάνει με τις απουσίες που κατέγραψε το παιδί από την σχολική τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Κίνδυνος για να χάσουν το επίδομα παιδιού πολλές οικογένειες – Τι πρέπει να προσέξετε

Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που δεν εκπληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους 2023-2024, η επαρκής φοίτηση των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -λόγω αδικαιολόγητου αριθμού απουσιών- το επίδομα παιδιού διακόπτεται από 1-7-2024 μέχρι 31-12-2024 και δεν επαναχορηγείται έστω και αν το τέκνο εγγραφεί στο νέο σχολικό έτος 2024-2025.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος επίδομα παιδιού θα πρέπει:

να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2023-2024 και
να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2024 για το εν λόγο σχολικό έτος , δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση αίτησης μέχρι 30-6-2024 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από 1-7-2024 έως 31-12-2024 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.

Προκειμένου να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στην καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του τέκνου και ειδικότερα στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου», να καταχωρίσετε:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, την Τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/μαθήτριας, αν το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.