«Επίδομα Παιδιού» 1.500 ευρώ σε παιδιά – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επίδομα 1500 ευρώ σε παιδιά δημοσίων υπαλλήλων με τους ενδιαφερομένους να πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην Ακαδημία Αθηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

«Επίδομα Παιδιού» 1.500 ευρώ σε παιδιά – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επίδομα 1500 ευρώ σε παιδιά δημοσίων υπαλλήλων με τους ενδιαφερομένους να πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην Ακαδημία Αθηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) θα δώσει τέσσερα βραβεία, αξίας 1.500 ευρώ το καθένα, σε αριστεύσαντα παιδιά δημοσίων υπαλλήλων  για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024.

Τα βραβεία να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως θα δοθούν είτε σε τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του ΜΤΠΥ, ανά επιστημονικό πεδίο.

1500 ευρώ Επίδομα Παιδιού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΜΤΠΥ, για το έτος 2024 προκηρύσσονται 4 βραβεία, ένα ανά επιστημονικό πεδίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του ΜΤΠΥ, τα οποία θα αριστεύουν και θα πρωτεύουν έναντι των λοιπών τέκνων δημοσίων υπαλλήλων, μετόχων ή μερισματούχων του ΜΤΠΥ, σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Προϋπόθεση για την απονομή είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμολογίας τουλάχιστον 18 στα πανελλαδικός εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στην Ακαδημία Αθηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.