Επίδομα 718 ευρώ κατευθείαν στο ΑΤΜ: Ποιοι το εισπράττουν

Επίδομα της τάξεως των 718 ευρώ προσφέρει η ΔΥΠΑ από τον περασμένο Φεβρουάριο και χορηγείται μία φορά στα δύο χρόνια στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Επίδομα 718 ευρώ κατευθείαν στο ΑΤΜ: Ποιοι το εισπράττουν

Επίδομα 718 ευρώ προσφέρει από τον Φεβρουάριου 2024 σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού η ΔΥΠΑ και δίνεται μία φορά ανά δύο έτη. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 6η Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-boethema-se-eualotes-koinonikes-omades.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο για τους ενδιαφερομένους πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει κανονικά ανοιχτή.

Επίδομα 718 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την ΔΥΠΑ

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, εφόσον: α. η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών και δεν διεκόπη με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης, και β. έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Διευθυντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.
2. Θύματα βίας – εμπορίας
3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
4. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρoυ 9 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), όπως προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (Α’ 49).
Προϋποθέσεις χορήγησης:

Οι ασφαλισμένοι αιτούντες το βοήθημα, θα πρέπει :

1. να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με την αναφερόμενη ιδιότητα, την οποία θα πρέπει και να διατηρούν μαζί με την ιδιότητα του ανέργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,

2. να συγκεντρώνουν κατά μέγιστο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Ιδιαίτερα για τους αποφυλακισμένους, οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο ετών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής,

3. να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ανεξαρτήτως του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α, δηλαδή έως 16.000 ευρώ για τους άγαμους, έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ και

4. να μην είναι δικαιούχοι άλλων επιδομάτων που χορηγεί η ΔΥΠΑ, όπως το επίδομα τακτικής ανεργίας (άρθρα 14-27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 185), των άρθρων 3-10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), το επίδομα μακροχρονίως ανέργων (παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185), της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), και το ειδικό εποχικό βοήθημα (άρθρο 18 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/89 (Α’ 79).