Έκτακτος έλεγχος της ΑΑΔΕ σε λογαριασμούς – Ποιους πιάνει για φοροδιαφυγή

Η ΑΑΔΕ είναι αποφασισμένη να πατάξει την φοροδιαφυγή, επομένως πραγματοποιεί έκτακτο έλεγχο σε λογαριασμούς σφίγγοντας το κλοιό για τους παραβάτες.

Έκτακτος έλεγχος της ΑΑΔΕ σε λογαριασμούς - Ποιους πιάνει για φοροδιαφυγή

Η ΑΑΔΕ εισέρχεται δυναμικά για ακόμη μία φορά βάζοντας στο μικροσκόπιο περιπτώσεις τραπεζικών λογαριασμών με μεγάλες καταθέσεις που είναι ανακόλουθες με τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να “τσιμπήσει” τους παραβάτες κάνοντας φύλλο και φτερό τις τραπεζικές κινήσεις φυσικών προσώπων.

Το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, επιπρόσθετα είναι ένα νέο εργαλείο προκειμένου να ελέγχει περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας με στόχο την μεγάλη φοροδιαφυγή.

Έκτακτος έλεγχος της ΑΑΔΕ σε λογαριασμούς – Ποιους πιάνει για φοροδιαφυγή

Βασική φιλοδοξία είναι να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Οπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στο ΟΠΣ ELENXIS της ΑΑΔΕ μέσω του ασύγχρονου κόμβου επικοινωνίας.

Ειδικότερα μέσω του BANCAPP συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.

Ως Φορείς χρήσης του ΒΑΝCAPP ορίζονται οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες έχουν την δυνατότητα έκδοσης εντολής ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.
Με το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών

Το BANCAPP σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου, προσδιορίζοντας την φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι τόσο η γραμμογράφηση όσο και οι προδιαγραφές, έχουν βασιστεί στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».

Τα αιτήματα άρσης αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, με ευθύνη του Προϊσταμένου της εκάστοτε υπηρεσίας.

Το νέο σύστημα μάλιστα θετει ασφυκτικές προθεσμίες, αφού το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΑΑΔΕ μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.